1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

headermotiv v2

Taken en doelstellingen

 

De vereniging heeft zich talrijke taken tot doel gesteld:

 • Kwaliteitsnormen garanderen voor absorptiemiddelen die geschikt zijn voor het Opnemen van minerale olieen en chemicalien.
 • De beoogde absorptiemiddelen moeten aan de eisen voldoen ter bescherming van Mens en milieu.
 • Voorlichting voor gebruikers voor een veilig gebruik van absorptiemiddelen.
 • Op een neutrale manier geven van advies aan gebruikers.
 • Meewerken aan  de   ontwikkeling  van criteria voor de indeling van absorptiemiddelen voor olie-en chemicalien, alsmede het meewerken aan het opstellen en het bewaken van Testmethoden en kwaliteitsnormen.
 • Verbetering van de kwaliteitsbewaking.
 • Het openbaar maken van de geijkte  keuzemogelijkheden voor gebruikers van abosrptiemiddelen naar geschiktheid en toepassingsgebied.
 • Het opnemen van kontakt en het eventueel meedoen  aan  andere gelijkgerichte verenigingen in europees verband.
 • Informatie naar voren te brengen van de beoordeling door gebruikers van absorptiemiddelen om de vebetering/verandering daarvan te beinvloeden.
 • Het ontwikkelen van nieuwe methoden ter verwijdering van schadelijke stoffen.
 • Helpen bij het werk van de BMU adviescollege.
 • Gebruikers van absorptiemiddelen op gepaste wijze te informeren over de gebruiksbescherming  mbt de criteria voor de beoordeling van dergelijke middelen.

 

Het GOC heeft als taak ter vervulling van de vereningsdoelstellingen het coordineren van de daartoe noodzakelijke en gemeenschappelijke aktiviteiten der leden. In het bijzonder heeft het GOC, met het oog op een internationale kwaliteitswaarborg, het daaruit ontstane gemeenschappelijk belang te vertegenwoordigen op europees niveau tegenover de publiciteit en overheid, inclusief de normalisatieinstanties.
Om de met deze doelstellingen verbonden voordelen voor de gebruiker duidelijk te maken mogen de leden de daartoe goedgekeurde producten van het GOC logo voorzien.
 

De voordelen voor de gebruikers zijn:


 • Het zo gekenmerkte absorptiemiddel voldoet aan de laatste eisen.
 • Permanente controle en kwaliteitsborg.

 • De leden van het GOC zijn sinds jaar en dag serieuze en goed bekend staande  partners van de gebruikers.

 • De leden van het GOC verplichten zich blijvend in te zetten mbt bescherming van milieu, arbeidsomstandigheden en consumente.

markenzeichen

Ein Zeichen für kontinuierliche Qualität.
Werden Sie Mitglied bei GÖC.

Willkommen in bester Gesellschaft!

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok