1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

headermotiv v2

Medlemsskab

 

GÖC medlemmer kan grundlæggende bestå af alle producenter, sælgere og importører med firmasæde i den Europæiske Union som:

  • Mindst fremstiller, importerer, tilbereder, konfektionerer eller markedsfører et absorberprodukt i organisationens ånd.
  • Er i besiddelse af mindst en gyldig prøveattest.
  • Som anerkender vedtægterne og foreningsmålene.
  • Som opfylder GÖCs krav i den til enhver tid gældende lovgivning.


Enkeltpersoner, som har en anerkendt interesse i GÖCs mål samt sag- og fagkyndige, som vil tjene CÖCs formål, kan ligeledes blive medlem.

markenzeichen

Ein Zeichen für kontinuierliche Qualität.
Werden Sie Mitglied bei GÖC.

Willkommen in bester Gesellschaft!